Zasady pisania prac licencjackich

Zasady pisania prac licencjackich są bardzo konkretne. Główną zasadą pisania prac licencjackich jest to, aby ściśle trzymała się ustalonego z promotorem tematu. Istotne jest to, żeby za bardzo nie odbiegać od tematyki, której powinno dotyczyć to opracowanie. Kolejną zasadą jest to, żeby każde zagadnienie podejmowane w pracy było omawiane od ogółu do szczegółu.

Jako przykład można podać pracę licencjacką dotyczącą roli i znaczeniu ikonografik w mediach społecznościowych. W takim opracowaniu należałoby zacząć od zaprezentowania pojęcia, jakim jest ikonografika, a także jaką pełni rolę, jakie są jej funkcje. Następnie warto skupić się na teorii z zakresu mediów społecznościowych.

Przedstawić definicję, podać i omówić ich rodzaje, jak również ich historię oraz jak się zmieniały na przestrzeni lat. Później analizie poddać można natomiast zarówno rolę, jak i znaczenie wcześniej wspomnianych ikonografik w mediach społecznościowych. Są tutaj zachowane wcześniej przedstawione zasady.

Innym przykładem może być praca dotycząca dyplomowa doskonalenia procesów dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Najpierw trzeba zaprezentować teorię z zakresu procesów dostaw, czym tak naprawdę są i na czym polegają. Później charakterystyce podać trzeba przedsiębiorstwo wybrane przez autora. W ostatnim rozdziale należałoby omówić doskonalenie procesów dostaw w wybranej firmie, czyli tej przedstawionej w poprzedniej części.

Zasady pisania prac licencjackich – podsumowanie.

Zasady pisania prac licencjackich są niezmienne. Warto pamiętać, pisząc prace licencjackie, żeby miała ona powiązanie z praktyką. Pracodawcy raczej nie cenią prac czysto teoretycznych. To, co jest cenione to odwołanie do praktyki. Jeśli dana praca rozwiązywałaby jakiś praktyczny problem, to jeszcze lepiej. Dobrze byłoby również, aby dany temat mocno nas interesował.

Dzięki temu daną pracę dyplomową będzie nam o wiele łatwiej pisać. Po napisaniu pracy licencjackiej mamy już dużo opcji do wyboru. Możemy od razu iść do pracy lub kontynuować edukację. Jedna, jak i druga opcja ma swoje plusy i minusy. Warto by wybrać te opcje, które w dalszej perspektywie dadzą nam lepsze szanse na sukces zawodowy i godne pieniądze.

Dodaj komentarz