Rozmaite propozycje tematów prac magisterskich z ekonomii

Tematy prac magisterskich z ekonomii są na pewno niezwykle zróżnicowane. Koncentrują się one na różnych kwestiach, które każdego dnia mają wpływ na naszą rzeczywistość. W poniższym artykule przedstawimy przykłady takich tematów.

Na pewno bardzo ciekawym tematem jest teraz Bitcoin i inne kryptowaluty. Nie od dziś wiadomo, że fiskalny nacisk na obywateli jest coraz większy. Państwo najchętniej zlikwidowałoby gotówkę, aby wiedzieć o obywatelach wszystko. Można powiedzieć, że zlikwidowanie gotówki stworzy nową formę totalitaryzmu. Przykładowy temat tego typu pracy magisterskiej z ekonomii może brzmieć “wpływ kryptowalut na ekonomię” lub “czynniki wpływające na kurs kryptowalut”.

Innym ciekawym tematem są unie walutowe. Zaletą takiej tematyki jest to, że została ona bardzo dobrze opisana przez wielu ekonomistów. Naturalnie najbliższa jest nam strefa Euro i o niej szczególnie warto pisać. Przykładowa tematyka takiej pracy dyplomowej może brzmieć “atuty i wady strefy Euro” lub “przewidywana zapaść strefy Euro i jej konsekwencje”.

Standardowym tematem pracy dyplomowej z ekonomii jest na pewno analiza finansowa danego przedsiębiorstwa. Podczas pisania takiej pracy można pokusić się jeszcze o analizę atrakcyjności inwestycyjnej danego przedsiębiorstwa. Pracę tę warto pisać w oparciu o wybraną spółkę giełdową. Firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek publikowania swoich danych finansowych. Temat takiej pracy może brzmieć “wielowymiarowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa”.

Poniżej prezentujemy inne propozycje tematów prac magisterskich z ekonomii. Jak wiadomo, ciekawych inspiracji nigdy za wiele

Tematy prac magisterskich z ekonomii – propozycje.

  • Upadek państwowych systemów emerytalnych.
  • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
  • Przyczyny kryzysów ekonomicznych.
  • Metody ograniczania ryzyka finansowego.
  • Realna wartość inflacji w Polsce.
  • Analiza fundamentalna oraz techniczna wybranej spółki giełdowej.
  • Wykorzystanie analizy portfelowej w działalności przedsiębiorstwa.
  • Ocena efektywności inwestycji w monety kolekcjonerskie.
  • Wpływ narodowości kapitału na działania konkretnych przedsiębiorstw.
  • Konsekwencje stosowania sankcji ekonomicznych.

Tematy prac magisterskich z ekonomii – rozmaite przemyślenia.

Tematy prac magisterskich z ekonomii są często na pewno bardzo ciekawe. Najlepiej pisać o takim zagadnieniu, które Ciebie fascynuje i którym chciałbyś się zajmować zawodowo. Jeśli problematyka Twojej pracy dyplomowej będzie czysto abstrakcyjna, to raczej ciężej będzie Tobie zmotywować się do pisania kolejnych stron swojej pracy dyplomowej. Im bardziej dana problematyka Ciebie fascynuje, tym lepiej.

Dodaj komentarz