• Trudności z pisaniem prac licencjackich

Zasady pisania prac licencjackich

Główną zasadą pisania prac licencjackich jest to, aby ściśle trzymała się ustalonego z promotorem tematu. Istotne jest to, żeby za bardzo nie odbiegać od tematyki, której powinno dotyczyć to opracowanie. Kolejną zasadą jest to, żeby każde zagadnienie podejmowane w pracy było omawiane od ogółu do szczegółu.

Jako przykład można podać pracę licencjacką dotyczącą roli i znaczeniu ikonografik w mediach społecznościowych. W takim opracowaniu należałoby zacząć od zaprezentowania pojęcia jakim jest ikonografika a także jaką pełni rolę, jakie są jej funkcje. Następnie warto skupić się na teorii z zakresu mediów społecznościowych.

Przedstawić definicję, podać i omówić ich rodzaje jak również ich historię oraz jak się zmieniały na przestrzeni lat. Później analizie poddać można natomiast zarówno rolę jak i znaczenie wcześniej wspomnianych ikonografik w mediach społecznościowych. Są tutaj zachowane wcześniej przedstawione zasady.

Innym przykładem może być praca dotycząca dyplomowa doskonalenia procesów dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Najpierw trzeba zaprezentować teorię z zakresu procesów dostaw, czym tak naprawdę są i na czym polegają. Później charakterystyce podać trzeba przedsiębiorstwo wybrane przez autora. W ostatnim rozdziale należałoby omówić doskonalenie procesów dostaw w wybranej firmie czyli tej przedstawionej w poprzedniej części.

O autorze


Wyślij komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *