Pisanie prac licencjackich i trudności z nimi związane

Pisanie prac licencjackich to prawdziwe wyzwanie dla intelektu studenta. Pisanie prac licencjackich jest prawdziwą sztuką. Każdy student ma inne trudności jeżeli chodzi o pisanie prac licencjackich. Wszystko jest uzależnione zarówno od indywidualnych umiejętności a także wiedzy każdego człowieka. Pisanie prac licencjackich jest to proces wieloetapowy i każdy z nich niesie za sobą jakieś trudności. 

 

Na samym początku można już popełnić błąd wybierając temat pracy. Jeśli nie przemyślimy tego dokładnie  zanim ustalimy jego ostateczny kształt, problemy mogą ciągnąć się za nami już do samego końca. Warto zatem poświęcić temu dużo czasu i przedyskutować to z promotorem, zgłosić ewentualne wątpliwości i zadać konkretne pytania.

 Można zrobić również błąd na etapie przygotowywania konspektu pracy licencjackiej. Istotne jest to, aby poszczególne rozdziały ułożone były chronologicznie czyli tak aby jeden wynikał z drugiego. Jeżeli w pracy mamy przeprowadzić badania musimy na tym etapie zastanowić się i przeanalizować to czy tak naprawdę da się zbadać to co chcielibyśmy zbadać. 

W tym czasie również należałoby ułożyć ewentualną ankietę, która powinna być złożona z dwóch części a mianowicie metryczki a także części właściwej. Tego typu kwestionariusz powinien mieć też wstęp, w którym opisujemy potencjalnemu ankietowanemu czego dotyczy ankieta, w jakim celu ją przeprowadzamy a także w jaki sposób powinna zaznaczać odpowiedzi. Jest to bardzo ważne, aby później uniknąć ewentualnych nieścisłości i problemów z odczytaniem tego co badany miał na myśli.

Pisanie prac licencjackich – co potem?

Po napisaniu pracy licencjackiej mamy wiele rozmaitych ścieżek rozwoju. Po pierwsze, można iść do pracy. Jest to dobra opcja. Czemu? W pracy spotykamy się z realną praktyką. Tu trzeba, pamiętać o tym, że ta praca musi być perspektywiczna, najlepiej powiązana z kierunkiem. Jeśli po licencjacie mamy wykonywać pracę bez perspektyw na godną płacę, wówczas rzeczywiście, lepiej dalej się uczyć. Jeśli zaś mamy już pracę, w której możemy piąć się w górę – to lepiej skupić się na pracę. Pracę magisterską napiszemy co najwyżej w trybie wieczorowym.

Dodaj komentarz