Bitcoin – praca magisterska

Praca magisterska o Bitcoinie z pewnością jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Temat tej kryprowaluty jest obecnie bardzo na czasie, ponieważ jej wartość dynamicznie rośnie. W poniższym tekście przedstawimy, jak ująć ten temat w swojej pracy dyplomowej.

W pierwszym rozdziale trzeba jasno zdefiniować rozmaite kwestie teoretyczne. Po pierwsze trzeba tutaj podać definicje takich pojęć jak Bitcoin, ktyptowaluta oraz blockchain. Poza tym warto tutaj przytoczyć historię najpopularniejszej kryptowaluty świata.

Należy tutaj porównać cechy, które łączą i dzielą Bitcoina ze złotem. Omawiana kryptowaluta ma to wspólnego ze złotym kruszcem, że nie można jej dodrukować ani podrobić. W przeciwieństwie do złota Bitcoin je jednakże łatwiejszy do magazynowania, ukrycia oraz przetransportowania.

W rozdziale tym trzeba napisać, dlaczego Bitcoin stwarza zupełnie nowe możliwości i dlaczego jego wartość może się zwiększyć. W rozdziale tym można również przedstawić nie tylko obecne zastosowania tej kryptowaluty, ale również przyszłe możliwości jej wykorzystania.

W rozdziale drugim z reguły trzeba zamieścić odpowiednią część badawczą. Tutaj należy przeprowadzić analizę czynników, które wpływają na wzrost lub spadek ceny Bitcoina. Najlepiej zbadać korelację pomiędzy wartościami tych czynników a ceną Bitcoina. Takim czynnikiem może być z pewnością ilość użytkowników tej kryptowaluty. Szacuje się, że ilość tych użytkowników będzie dynamicznie rosnąć, natomiast ilość Bitcoinów w obiegu nie będzie się zwiększać. Najprawdopodobniej korelacja pomiędzy tym czynnikiem a wartością Bitcoina będzie silnie dodatnia.

Rozdział trzeci powinien zawierać już konkretne wnioski potwierdzone odpowiednimi argumentami. Musisz tutaj napisać, czemu uważasz, że cena Bitcoina wzrośnie lub spadnie.

Praca magisterska o Bitcoinie. Podsumowanie.

Praca magisterska z pewnością jest sporym wyzwaniem intelektualnym. Na pewno łatwiej ją napiszesz, jeśli będziesz miał fascynujące zagadnienie do opisania. Temat Bitcoina jest naprawdę fascynujący i jednym z największych fenomenów we współczesnej ekonomii.

Bitcoin jest tematem bardzo ciekawym, ale to bardzo dobrze. Nie od dziś wiadomo, że ludzie, którzy są w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie mają szansę na życiowy sukces. Często tak bywa zwłaszcza podczas rewolucji technologicznych. Bitcoin z pewnością jest projektem niezwykle innowacyjnym, który daje ludziom zupełnie nowe szanse i perspektywy.

Dodaj komentarz